Luk

Menu

20170316-DSCF3650.jpg

Fondets formål er at yde støtte til kulturelle, videnskabelige og sociale formål

20170331-DSCF3927-Edit-Edit (1).jpg

Fondets formål er at yde støtte til kulturelle, videnskabelige og sociale formål

20170331-DSCF3937-Edit.jpg

Fondets formål er at yde støtte til kulturelle, videnskabelige og sociale formål

Om Ejendomsmæglernes Fond

Fondet er stiftet af medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforenings 5. kreds. Fondet er selvejende og erhvervsdrivende. Hjemsted er Aalborg. 

Det hele begyndte på en generalforsamling i 5. kreds i Aalborg den 27. februar 1960.

Her stiftede man byggeforeningen ” Ejendomsmæglernes Hus”, indsamlede 1.135 kr. og købte to pantebreve. Afkastet var 6 pct., svarende til 68 kr.

I løbet af de mange år der er gået siden da, har fonden udviklet sig særdeles positivt og ejer i dag flere centralt beliggende ejendomme i Aalborg samt Dannebrogskollegiet i Aalborg, hvor bl.a. unge studerende, børn af ejendomsmæglere, har fortrinsret i forbindelse med, at de er studieaktive.

Gennem årene har Fonden uddelt adskillige millioner kroner til kulturelle og velgørende formål.

Fonden har tidligere gennem 30 år uddelt Ejendomsmæglerprisen. Prisen blev givet til en person eller organisation, der fremmer ejendomsmæglernes virke og arbejde.
Prisen er bl.a. blevet uddelt til tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen og til Peter Dragsbo for bogen ”Forstaden har en historie” om parcelhusets historie og betydning. Denne pris er i dag erstattet af mange andre aktiviteter og fra 2017 også af uddelingen af en pris for ”årets villavej”.

En stor tradition er Fondets afholdelse af årets julestue for alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforenings 5. kreds samt deres familie og ikke mindst børnene. Her deltager ca. 230 mennesker i det store arrangement med det store julebord, underholdning, besøg af nissepiger med gaver til børnene og det helt store pakkespil inden vi siger glædelig jul til hinanden.

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

Se: http://ejendomsmaeglernesfond.dk/UserFiles/God_fondsledelse_(2023).docx