Luk

Menu

Ansøg om donationer

Der gives donationer til foreninger, ikke til enkeltpersoner.

 
 

Der afholdes 3-4 bestyrelsesmøder om året, hvorfor der vil gå tid inden besvarelse af din ansøgning. Næste bestyrelsesmøder er i 2021 planlagt til den 10. marts, 2.juni, 2. september og 18. november.