Luk

Menu

Ansøg om donationer

Der gives donationer til foreninger, ikke til enkeltpersoner.

 
 

Der afholdes 3-4 bestyrelsesmøder om året, hvorfor der vil gå tid inden besvarelse af din ansøgning. Næste bestyrelsesmøder er i 2023 planlagt til den 22. marts, 12.juni, 30. august og 22. november.